Archive

Category Archives for "EO"

Penolong Pegawai Tadbir N29: Peranan Dan Tanggungjawab, Syarat Lantikan Dan Gaji

Penolong Pegawai Tadbir ataupun singkatannya EO merupakan satu kumpulan pelaksana yang terdapat di dalam Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA).

Kumpulan ini terdiri daripada penolong pegawai barisan kedua dalam pentadbiran di agensi kerajaan yang berkelulusan diploma ataupun STPM seperti Penolong Akauntan, Penolong Pegawai Penerangan dan lain-lain. Antara syarat asas untuk memasuki perkhidmatan ini ialah mesti lulus exam online terlebih dahulu sebelum melalui tapisan kedua iaitu temuduga sebelum dilantik sebagai Penolong Pegawai Tadbir N29.

Baca Selanjutnya

  • MK
  • Updated 9 December, 2016